Zdravstvena ekipa

Danica Rotar Pavlič

Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., spec. druž. med.

... je v Zdravstveni postaji Vnanje Gorice, ki je takrat kot ena od enot Zdravstvenega doma Vič spadala pod Zdravstveni dom Ljubljana, kot specialistka družinske medicine začela delati leta 2003. 

Zdravniška zbornica Slovenije ji je 7. marca 2016 podelila naziv profesorice. Leta 2012 ji je izdala licenco za delo na področju družinske medicine. Doktorsko nalogo z naslovom Sodelovanje starejših ljudi v zdravstveni oskrbi je zagovarjala leta 2006 in pridobila akademski naslov doktorja znanosti.

V letih 2002 in 2003 je bila predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino. Leta 2003 je postala koordinatorka mednarodnega projekta PREDICT. Od leta 2004 naprej je članica izvršnega odbora svetovne federacije IFPCRN – International Federation of Primary Care Research Networks. V letih 2004–2008 je bila predsednica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ter v letih 2005–2008 članica izvršnega odbora European Heart Network. Leta 2005 je postala članica uredniškega odbora indeksirane revije The European Journal of General Practice. Leta 2007 je postala podpredsednica European Forum for Primary Care (EFPC).

Pri svojem delu se zanima predvsem za vodenje bolnikov s kroničnimi (srčno-žilnimi) boleznimi v dejavnosti splošne medicine, za probleme sporazumevanja med zdravnikom in bolnikom, vpliv družine in socialnega okolja na zavzetost za zdravljenje ter specifična stanja v tretjem življenjskem obdobju. Od leta 1995 sodeluje pri pisanju priročnikov, ki jih izdaja Združenje zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu. V Zdravstvenem varstvu, Zdravniškem vestniku, Medicinskih razgledih in v tujih revijah je objavila več strokovnih člankov in prispevkov s področja kakovosti.

Svoje znanje s področja družinske medicine prenaša na študente in specializante družinske medicine.

 

 

Saša Jelar

Saša Jelar,

tehnik zdravstvene nege

Dne 20. 8. 2007 je bila vpisana v register Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Uspešno je opravila teoretični in praktični preizkus znanja za pridobitev specialnih znanj srednjih medicinskih sester v zdravstvenem varstvu odraslih. Redno obnavlja izobraževanje iz zagotavljanja hladne verige.

 

https://novice.svet24.si/clanek/ms/praznicni-hvala/61b64eb8a47a8/sasa-ni-le-medicinska-sestra-je-clovek-z-veliko-zacetnico

 

 

  

 

Žan Trontelj

Asist. Žan Trontelj, dr. med., spec. druž. med.

Študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je končal leta 2014 in ob diplomi prejel posebno priznanje za odličen uspeh. Po pripravništvu v UKC Ljubljana je naslednje leto opravil strokovni izpit in začel s specializacijo družinske medicine v ZDL, enota Šiška. Po specialističnem izpitu, ki ga je leta 2021 opravil s pohvalo (cum laude), je bil eno leto zaposlen v Zdravstvenem zavodu Zdravje, od marca 2022 pa je del zdravniške ekipe v ambulanti družinske medicine Galenia v Vnanjih Goricah.

Leta 2017 se je prvič preskusil v vlogi predavatelja na strokovnem srečanju, kar je privedlo do poznejšega sodelovanja pri številnih drugih tovrstnih dogodkih doma in v tujini. Od samega začetka specializacije je dejavno vključen v pedagoški proces na Katedri za družinsko medicino MF UL, kjer je bil leta 2020 izvoljen v asistenta. Od leta 2021 je član upravnega odbora Združenja zdravnikov družinske medicine. Trenutno je v procesu opravljanja doktorskega študija. Področja, s katerimi se ukvarja, so komunikacija, medosebni odnosi in informacijska tehnologija.

V zasebnem življenju je ponosen oče, ki si želi čim kakovostneje preživljati čas z družino, najraje v naravi.

 

 

Mojca Pavčič, medicinska sestraMojca Pavčič, diplomirana medicinska sestra – referenčna medicinska sestra

Diplomirala sem na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.
Sem Primorka in vrsto let sem bila zaposlena v patronažni službi v ZD Izola.
Kot referenčna medicinska sestra sem najprej delala v ZD Vič, od leta 2021 pa se v naši referenčni ambulanti z nasveti, kako zdravo živeti, zavzemam za izboljšanje in ohranjanje zdravja naših bolnikov. Rada opravljam svoje delo.
Ker mora naprej vsak sam poskrbeti za svoje zdravje, vas lepo vabim na obravnavo v našo referenčno ambulanto. Naročite se lahko po telefonu 01 363 41 76.

 

 

 

 

 

Patronažno varstvo in nega na domu

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni. Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebo po zdravstveni pomoči bolniku na njegovem domu, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje, kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnost in je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu.

Na območju, ki ga pokriva Zdravstvena postaja Vnanje Gorice, redno delujejo tri patronažne medicinske sestre:

Tatjana AličValerija Žerovnik in Ana Perušek.