Napotitve

Če zdravnik oceni za potrebno, vas napoti na pregled ali zdravljenje k specialistu ali na zdravljenje v bolnišnico. Z 10. aprilom 2017 je v sklopu informatizacije slovenskega zdravstva (eZdravje) začel delovati nov sistem naročanja s pomočjo elektronske napotnice (eNapotnica). Kratka navodila so objavljena tu. Novi sistem bo pripomogel k večji preglednosti na področju čakalnih vrst in na naslednji stopnji tudi k skrajšanju čakalnih vrst, saj bodo imeli naročevalci možnost pridobiti natančne informacije o čakalnih vrstah pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. V primeru kakršnih koli nejasnosti pri elektronskem naročanju lahko pokličete brezplačno telefonsko številko 080 24 45, izpolnite obrazec ali pošljete sporočilo.

Zdravnik odreja prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter izdaja potrebne listine za povračilo potnih stroškov.

Osebni zdravnik bolnika, pri katerem obstaja strokovna indikacija za zdraviliško zdravljenje, napoti k imenovanemu zdravniku ali na zdravniško komisijo, ki presoja o upravičenosti takega zdravljenja.

Osebni zdravnik ugotavlja začasno nezmožnost za delo do 30 dni in daje navodila o vašem ravnanju v tem času, ki so za vas obvezna. Če nezmožnost traja dalj časa, vas napoti k imenovanemu zdravniku ZZZS ali na invalidsko komisijo ZPIZ.