Kdaj obiščemo dežurno abulanto? 

Dežurno abulanto obiščemo takrat, ko nastopi bolezen, poškodba ali stanje, zaradi katerega bi v primeru nezdravljenja v kratkem času prišlo do hude in nepopravljive okvare zdravja ali smrti.
Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:

  • nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij,
  • takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, če je to potrebno,
  • ustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran,
  • preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, ter antišok terapij,
  • zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
  • zdravljenje zastrupitev,
  • storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
  • zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
  • zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje zgoraj navedenih stanj,
  • medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej, in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.