Hišni obisk

Sistem zdravstvenega varstva zagotavlja bolnikom, ki ne morejo sami do izvajalca zdravstvene službe, zdravstveno oskrbo s hišnimi obiski. Stalna dosegljivost spada v domeno osebnega zdravnika, ki skrbi za svoje bolnike, in je podnevi vključena v redni delovni čas, ponoči, ob nedeljah in praznikih pa v dežurno službo.

Hišni obiskHišni obisk je oblika posveta zdravnika z bolnikom zunaj zdravniške ambulante, običajno na bolnikovem domu. Spada v delo zdravnika družinske medicine in sodi med njegova strokovna opravila. Je zelo pomemben, saj izboljšuje sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom, obenem pa zdravniku omogoča vpogled v ustroj in delovanje družine. Bolnik in družina kličejo zdravnika takrat, ko se je ravnovesje v njihovem družinskem sistemu porušilo do tolikšne mere, da čutijo potrebo po posredovanju od zunaj, zato je želja po hišnem obisku tudi klic na pomoč.

Za zdravljenje na domu se zdravnik odloči takrat, ko bolnik zaradi slabega zdravstvenega stanja in brez posebnega napora ne more sam priti v ambulanto. Na odločitev pa vplivajo tudi socialne razmere in bolnikova starost.

 

Za nujni hišni obisk se zdravnik odloči takrat, ko iz klica ni razvidna življenjska ogroženost oziroma ni mogoče predvidevati obsega poškodbe ali stanja, da bi bila potrebna takojšnja napotitev v bolnišnico. Prvemu lahko sledi več ponovnih hišnih obiskov, dokler se bolnikovo zdravstveno stanje spet ne uredi.

Zdravljenje na domu lahko izvaja zdravnik družinske medicine sam ali ob sodelovanju patronažne službe, včasih pa ga z naročilom v celoti prepusti njej.