Zdravstvena ekipa

Danica Rotar PavličPrim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., spec. druž. med.

... je v Zdravstveni postaji Vnanje Gorice, ki je takrat kot ena od enot Zdravstvenega doma Vič spadala pod Zdravstveni dom Ljubljana, kot specialistka družinske medicine začela delati leta 2003. 

Zdravniška zbornica Slovenije ji je 7. marca 2016 podelila naziv profesorice. Leta 2012 ji je izdala licenco za delo na področju družinske medicine. Doktorsko nalogo z naslovom Sodelovanje starejših ljudi v zdravstveni oskrbi je zagovarjala leta 2006 in pridobila akademski naslov doktorja znanosti.

V letih 2002 in 2003 je bila predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino. Leta 2003 je postala koordinatorka mednarodnega projekta PREDICT. Od leta 2004 naprej je članica izvršnega odbora svetovne federacije IFPCRN – International Federation of Primary Care Research Networks. V letih 2004–2008 je bila predsednica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ter v letih 2005–2008 članica izvršnega odbora European Heart Network. Leta 2005 je postala članica uredniškega odbora indeksirane revije The European Journal of General Practice. Leta 2007 je postala podpredsednica European Forum for Primary Care (EFPC).

Pri svojem delu se zanima predvsem za vodenje bolnikov s kroničnimi (srčno-žilnimi) boleznimi v dejavnosti splošne medicine, za probleme sporazumevanja med zdravnikom in bolnikom, vpliv družine in socialnega okolja na zavzetost za zdravljenje ter specifična stanja v tretjem življenjskem obdobju. Od leta 1995 sodeluje pri pisanju priročnikov, ki jih izdaja Združenje zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu. V Zdravstvenem varstvu, Zdravniškem vestniku, Medicinskih razgledih in v tujih revijah je objavila več strokovnih člankov in prispevkov s področja kakovosti.

Svoje znanje s področja družinske medicine prenaša na študente in specializante družinske medicine.

 

 

Saša Jelar

Saša Jelar, tehnik zdravstvene nege

Dne 20. 8. 2007 je bila vpisana v register Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Uspešno je opravila teoretični in praktični preizkus znanja za pridobitev specialnih znanj srednjih medicinskih sester v zdravstvenem varstvu odraslih. Redno obnavlja izobraževanje iz zagotavljanja hladne verige.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Žagar

Mateja Žagar, dr. med.

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomirala 16. decembra 2014. Med študijem je opravljala volontersko delo v ambulanti družinske medicine in sodelovala pri znanstveno raziskovalnem delu na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Pripravništvo je opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in novembra 2015 opravila strokovni izpit. Z oktobrom 2015 je začela s podiplomskim študijem Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Vključena je v raziskovalno delo na Katedri za družinsko medicino v Ljubljani. Nekaj časa je delala v splošni ambulanti družinskega zdravnika v ZD Cerknica in urgentni službi ter kot sobni zdravnik v Bolnišnici Sežana. 1. julija 2016 je začela opravljati specializacijo iz družinske medicine.

V ambulanti družinske medicine Galenia, d. o. o., je začela delati septembra 2017. 

  

 

Patronažna služba

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni.

Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebo po zdravstveni pomoči bolniku na njegovem domu, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje, kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnost ter je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu.


Na območju, ki ga pokriva Zdravstvena postaja Vnanje Gorice, redno delujejo tri patronažne sestre s samostojno koncesijo: