Sprememba delovnega časa

Ambulanta prim. prof. dr. Danice Rotar Pavlič, dr. med., je do nadalnjega odprta po običajnem urniku, tj. ob ponedeljkih, četrtkih in petkih dopoldne ter ob torkih in sredah popoldne.

OBVEZNA je triaža/najava vseh bolnikov po telefonu 01 363 41 76!

 

Obveščamo vas, da do preklica ne sprejemamo obravnav zaradi zdravstveno neogrožajočih stanj (na primer zaradi glivic, znamenj in drugih neakutnih, nepomembnih sprememb). 

Pregledi zaradi predvidenih operacij in predoperativnih preiskav zaradi odpovedi na klinikah odpadejo.  

Ker odpadajo številni pregledi na specialističnih ambulantah, tudi naročanje napotnic za kontrolne preglede verjetno ni smiselno, saj bo naročanje na specialistični nivo omejeno.

Odpadejo tudi vsi pregledi v referenčni ambulanti.

Tiste, ki imajo okužbo dihal, kašljajo, imajo izcedek iz nosu in morda  tudi vročino TER PO SVOJI  PRESOJI MENIJO, DA IMAJO NEZAPLETEN POTEK BOLEZNI (PREHLADI, VIROZE), prosimo, da glede na javno objavo (prof.  Beović,  dne 14. 3.  2020) ostanejo doma in tudi BOLNIŠKI STALEŽ UREJAJO  IZKLJUČNO PO TELEFONU. 

OBISK PRI ZDRAVNIKU V NAŠTETIH PRIMERIH NI NUJEN.

Vsi drugi, ki menite, da potrebujete pregled pri zdravniku, se OBVEZNO NAROČITE PO TELEFONU.

Do nadaljnjega naročanje poteka izključno po telefonu. Po elektronski pošti  je možno samo naročanje redne kronične terapije.

V TEH IZREDNIH RAZMERAH TUDI BOLNIŠKI STALEŽ  IZJEMOMA ODPIRAMO IN ZAKLJUČUJEMO PO TELEFONU.

Klicatelje zaradi bolečine v prsnem košu in drugih nujnih stanj usmerjamo na klicno številko 112.

V zvezi z zaprtjem šol in vrtcev ter vprašanji bolniškega staleža zaradi karantene in nege otrok posredujemo spodnji dopis ZZZS.

 

 

VSEM OBMOČNIM ENOTAM ZZZS

Oddelkom za OZZ                                                                                                            Datum: 12. 3. 2020

IZVAJALCEM                                                                                                                    Številka: 180-46/2020- DI/7

 

ZADEVA: Zaprtje šol in vrtcev ter karantena -- odsotnost z dela zaradi koronavirusa

 

Pozdravljeni,

v zvezi z vprašanji, ali so v primeru zaprtja šol in vrtcev zaradi koronavirusa starši upravičeni do bolniškega staleža zaradi nege, pojasnjujemo, da staršem zgolj zaradi dejstva, da so se šole in vrtci zaprli, ne pripada pravica do zadržanosti od dela zaradi nege otroka, saj v teh primerih otrok nege ne potrebuje zaradi svoje bolezni ali poškodbe. Le, če je pri otroku s strani njegovega pediatra ugotovljena bolezen ali poškodba ter posledično potreba po negi (če pediater meni, da otrok zaradi bolezni ali poškodbe potrebuje nego), je mogoče priznati navedeno pravico. Seveda pa tudi splošni osebni zdravniki v teh primerih ne smejo odobriti bolniškega staleža zavarovancem (staršem), če le-ti niso začasno zadržani od dela zaradi svojega zdravstvenega stanja.

 

Obenem bi vas radi ponovno opozorili, da v primeru, če je zavarovanec odsoten z dela zaradi ukrepa karantene – nima pravice do »bolniškega staleža« za ta čas in posledično nima pravice do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta ukrep v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih z odločbo odredi minister, pristojen za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ker v času karantene zavarovanec nima pravice do bolniškega staleža (in ne do nadomestila plače v breme ZZZS), se posledično tudi NE izda bolniški list.

 

V obeh navedenih primerih delodajalec izplačuje nadomestilo plače po predpisih o delovnih razmerjih.

 

Radi bi vas spomnili tudi na možnost izdaje elektronskega bolniškega lista brez prisotnosti zavarovane osebe (dostop brez KZZ s šifro 26) in/ali povezane osebe (dostop brez KZZ s šifro 27), če zdravnik strokovno oceni, da prisotnost teh oseb zaradi izdaje bolniškega lista ni potrebna. Dostop do podatkov je torej mogoč brez kartice zdravstvenega zavarovanja. Edini pogoj za uporabo omenjenih dostopov brez KZZ je ta, da je osebni zdravnik ocenil, da pregled zaradi izdaje bolniškega lista ni potreben.

 

Več ...