Dežurstvo

Dežurstvo

Za nujno zdravniško pomoč pokličite Klinični center – Služba nujne medicinske pomoči: Bohoričeva ulica 22a, 1000 Ljubljana

T: 01 232 30 60

T: 01 522 52 76 (Urgentni kururški blok)

T: 01 522 81 04 (informacije)

Vsi drugi podatki o nujni medicinski pomoči za odrasle ter tudi otroke in mladostnike so objavljeni na spletni strani Zdravstvenega doma Ljubljana.

V primeru prometne nesreče ali življenjske ogroženosti pokličite 112.

Kdaj obiščemo dežurno abulanto? Več